Disclaimer & Cookies

Disclaimer
Vinologics publiceert de website wijnklimaatkastkopen om een ieder in staat te stellen kennis te laten maken met de producten en diensten van Dunavox.
Vinologics heeft haar uiterste best gedaan om deze website samen te stellen, ondanks deze inzet zou het kunnen dat zich incidentele onjuistheden voordoen. Bijvoorbeeld door een typefout of een publicatiefout. Hieromtrent vragen wij u om deze pagina goed door te lezen voordat u gebruik gaat maken van onze diensten.
De hieronder volgende voorwaarden en regels zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Alle bezoekers van deze website zijn gebonden aan deze regels en voorwaarden. De bezoekers van deze website dragen zelf de verantwoordelijkheid om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen. Indien een bezoeker een bestelling heeft geplaatst gaat deze automatisch akkoord met de hieronder volgende regels en voorwaarden.

Rechten Vinologics & Toegang
Vinologics behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website aan te passen. Vinologics behoudt ook het recht om een gedeelte of de gehele website aan te passen.
Toegang tot persoonlijke gedeelten van de website is mogelijk nadat de bezoeker zichzelf heeft aangemeld op. Deze aangemelde bezoeker gaat ermee akkoord dat de gegevens verstrekt bij aanmelding, eigendom worden van Vinologics en dat Vinologics toestemming krijgt om deze gegevens te gebruiken conform het privacy beleid van Vinologics.
De door Vinologics aan bezoeker verleende toegang tot persoonlijke gedeelten van de website door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden, kan ten alle tijden door Vinologics worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit leidt tot recht op enige schadevergoeding. Tevens gaan bezoekers ermee akkoord dat alle door bezoekers verstrekte informatie gebruikt kan worden voor verbetering van de website. Vinologics houdt zich ten alle tijden aan de meest recente privacy verklaringen zoals hieronder omschreven.

Privacy beleid
Als een bezoeker zich aanmeld wordt deze bezoeker gevraagd om persoonlijke gegevens. Vinologics heeft deze gegevens nodig voor eventueel garantiewerk en om de producten zo goed mogelijk bij u af te leveren. Vinologics waarborgt uw persoonlijke gegevens en zal deze niet verstrekken aan derde, uw adres wordt eenmalig gebruikt voor aflevering door een koerier. Onze webserver bewaard automatisch uw IP-adres en het type browser dat u gebruikte op het moment dat u onze webwinkel bezocht. Uw IP adres is een soort telefoonnummer dat speciaal aan uw computer is gegeven. Wij kunnen deze technische informatie gebruiken voor het screnen van het gebruik van onze webwinkel. Wij respecteren uw privacy en zullen deze informatie nooit zelf koppelen aan uw persoonlijke gegevens waardoor u te identificeren zou zijn. Voor ons volledige privacybeleid klikt u hier

Cookie Policy
Wij streven ernaar om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Daarom kunnen wij informatie van onze bezoekers verzamelen. - Wanneer u als bezoeker gebruik maakt van www.wijnklimaatkastkopen.nl, kunnen er cookies geplaatst worden; dit zijn stukjes informatie die door uw computer worden opgeslagen. Cookies maken het leven makkelijker omdat u sneller en gemakkelijkler op internet kunt surfen. Omdat uw voorkeuren bewaard blijven hoeft u niet steeds weer opnieuw te beginnen. Passwoorden bewaren wij nooit in cookies. U kunt als u wenst de cookies van uw computer verwijderen door in het browser menu naar de help functie te gaan, en daar te zoeken op cookies verwijderen.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres evenals het type internet browser dat u gebruikt. Uw IP adres is een nummer dat speciaal aan uw computer is gegeven. Wij kunnen deze technische informatie gebruiken voor het monitoren en checken van het gebruik van onze site. Wij koppelen deze technische informatie op geen enkele wijze aan informatie waardoor u te identificeren zou zijn, waardoor u – behoudens in geval van registratie als hierboven bedoeld – anoniem blijft.

Aansprakelijkheid
Vinologics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onverhoopte onjuistheden op deze website. Ook in het geval van storingen, onderbrekingen of andere oorzaken die leiden tot vertraging in informatieverstrekking aanvaardt Vinologics geen aansprakelijkheid.
Aan alle op de website verstrekte informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend. De door Vinologics verstrekte informatie zijn geen garantie of waarborg tot leverbaarheid of beschikbaarheid.

Links naar andere websites
Op deze website staan enkele links naar andere websites van derden die ook door hun zelf onderhouden wordt. Vinologics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onderhoud of het functioneren van die websites. Eventuele schade die voortkomt uit het gebruik maken van deze links naar andere websites valt buiten de aansprakelijkheid van Vinologics. Vinologics heeft het recht om te allen tijde nieuwe snelkoppelingen toe te voegen of bestaande snelkoppelingen te wijzigen dan wel te verwijderen.

Klantenservice
Indien u vragen, suggesties of klachten heeft, vragen wij u om contact met ons op te nemen.